Toegankelijkheidsverklaring

TRILL besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat de verstrekte informatie zo volledig, accuraat, actueel en toegankelijk mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan TRILL niet garanderen dat de informatie steeds correct, volledig en toegannkelijk is. TRILL vzw behoudt het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Deze site bevat ook links naar andere websites. TRILL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud en beschikbaarheid van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die verwijzen naar deze website van TRILL vzw.

Als bezoeker van deze website stem je in met deze aansprakelijkheidsbeperking.

We streven ernaar te voldoen aan de WCAG 2.1 AA richtlijnen, zoals opgesteld door het W3C voor toegankelijkheid. Ondervind je een probleem bij het gebruik van deze website of heb je hier een vraag over? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 016 24 66 24